Vyšetrenia a ambulantná liečba

  • Vyšetrenia a ošetrenia zo zdravotného poistenia
  • Vyšetrenia pre soc. účely a preventívne prehliadky
  • Laboratórne odbery v ordinácii
  • Ambulantné výkony inj. a inf. technikou
  • Výkony amb. praxe nad rámec zdrav. poistenia s úhradou                          
    ( podľa zverejneného cenníka, dostupného na ambulancii )
  • Poradenské služby - platené výkony