O nás

MUDr. Štefan Štolfa pondelok

MUDr. Ondrej Fehér utorok

MUDr. Ištván Mitró streda

MUDr. Boleslav Bakalár

Emília Augustínová, zdravotná sestra, viac ako 30 ročná prax; erudovaná v odboroch chirurgia, urológia, ortopédia

Sme tu pre Vás v prípade akútnych aj chronických problémov pohybového systému s výmenným lístkom - poukazom praktického lekára pre deti a dorast ev pre dospelých, s poukazom iného odborného lekára, alebo inou zdravotnou dokumentáciou.

O špecifikách prístupu na ambulanciu, spôsobe objednávania, určovania poradia vyšetrení a vyšetrovaných osôb venujte, prosíme, pozornosť oznamom na týchto stránkach a aktuálnym oznamom na paneloch ambulancie v čakárni. Ďakujeme za pozornosť, ktorú týmto oznamom venujete, pretože nám i vám veľmi uľahčia orientáciu v spôsobe prípravy a realizácie vyšetrenia či ošetrenia a významne ušetria vzácny čas.

 

DALŠIE INFO NA www.medicell.sk