O nás

MUDr. Štefan Štolfa pondelok

MUDr. Ondrej Fehér utorok

MUDr. Ištván Mitró streda

MUDr. Boleslav BAKALÁR, odborný lekár - špecialista ortopéd, viac ako 40 ročná prax; II. st. atestácia, certifikát SZU SR v sonografii pohyb. systému vr. bedr. kĺbov dojčiat, člen viacerých odborných spočností, certifikát homeopatickej školy Boiron; profil publikovaný v encyklopédii "WHO is WHO Slovakia" a "Oxford Encyclopedia"

Emília AUGUSTÍNOVÁ, zdravotná sestra, viac ako 30 ročná prax; erudovaná v odboroch chirurgia, urológia, ortopédia

Sme tu pre Vás v prípade akútnych aj chronických problémov pohybového systému s výmenným lístkom - poukazom praktického lekára pre deti a dorast ev pre dospelých, s poukazom iného odborného lekára, alebo inou zdravotnou dokumentáciou.

O špecifikách prístupu na ambulanciu, spôsobe objednávania, určovania poradia vyšetrení a vyšetrovaných osôb venujte, prosíme, pozornosť oznamom na týchto stránkach a aktuálnym oznamom na paneloch ambulancie v čakárni. Ďakujeme za pozornosť, ktorú týmto oznamom venujete, pretože nám i vám veľmi uľahčia orientáciu v spôsobe prípravy a realizácie vyšetrenia či ošetrenia a významne ušetria vzácny čas.