ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

04.05.2020 00:00

V AMBULANCII SA ORDINUJE OPAŤ V POVODNÝCH ORDINAČNÝCH HODINÁCH MIMO PIATKU, LEKÁR JE PN